loading...

Aktualności

Zamknij wpis


 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 października 2019

  Przeżywamy 29 Niedzielę Zwykłą. Przypominamy, że w tym miesiącu trwa Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Módlmy się za misjonarzy a szczególnie o dobre i liczne powołania misyjne.

  Wczoraj 23:34 6
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 13 października 2019

   W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi Wstańcie, chodźmy”. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji.

  ponad tydzień temu, 2019-10-12 143
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 października 2019

  Od dzisiaj do wtorku przeżywać będziemy jesienne rekolekcje pt. Jak odnaleźć Boga dziś. Rekolekcje będą przygotowaniem do misji ewangelizacyjnych, które będziemy przeżywać w Wielkim Poście. Rekolekcje prowadzi ks. Przemysław Sawa, założyciel i pasterz Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, wykładowca teologii na Uniwersytecie Śląskim oraz mianowany przez papieża Franciszka misjonarz miłosierdzia. W poniedziałek i wtorek msze  św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9:00 i 18:00.

  ponad 2 tygodnie temu, 2019-10-05 233
 • Rekolekcje jesienne - Jak odnaleźć Boga dziś - 6-8 października

  Prosimy nacisnąć przycisk "play" aby odtworzyć film

  ponad 2 tygodnie temu, 2019-09-28 102
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 września 2019

  Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.

  ponad 2 tygodnie temu, 2019-09-28 257
 • Ogłoszenia DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 września

  Przeżywamy XXV NIedzielę Zwykłą. Chrystus zachęca nas, abyśmy uporządkowali nasze życie. "Nie możecie służyć Bogu i mamonie". Troska o życie wieczne zakłada troskę o życie religijne na co dzień w życiu osobistym i w naszych rodzinach. Okazujmy miłosierdzie ludziom a wtedy możemy oczekiwać, że i Bóg nam je okaże.

  21 września 207
 • Ogłoszenia DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 września 2019

  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

  15 września 226
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 września 2019

  Nabożeństwa fatimskie odprawiane od maja w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie w piątek o godz. 19:00 i na msze św. na godz. 20;00, a po niej na procesję fatimską ze świecami. Przypominamy, w piątek 13 września nie będzie mszy św. o godz. 18:00.  

  07 września 350
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 1 września 2019

   Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy. Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w poniedziałek 2 września o godz. 8:00.

  31 sierpnia 364
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 25 sierpnia 2019

  Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach

  24 sierpnia 340
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 sierpnia 2019

  Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

  18 sierpnia 397
 • Ogłoszenia DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 sierpnia 2019

  Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej. Wykorzystajmy czas wakacyjnego odpoczynku także na budowanie głębokiej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.

  10 sierpnia 325
 • Ogłoszenia OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 sierpnia 2019

  Rozpoczęliśmy miesiąc abstynencji. Jako uczniowie Chrystusa podejmujemy to wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz troski o polskie rodziny i młode pokolenia. Głęboko wierzymy, że nasze wyrzeczenie połączone z darem modlitwy przyczyni się do kształtowania trzeźwego społeczeństwa i będzie wsparciem dla upokarzanych przez problem alkoholowy.

  03 sierpnia 278
 • Ogłoszenia PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lipca 2019

  Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

  13 lipca 362
 • OGŁOSZENIA - CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lipca 2019

   Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem.

  06 lipca 211
 • Ogłoszenia TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 czerwca 2019

  Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas.

  29 czerwca 277
 • Ogłoszenia - DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 czerwca 2019

  Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni.

  22 czerwca 292
 • Uroczystość Bożego Ciała 20 czerwca 2019 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  Kościół od samego początku głosi wiarę w prawdziwą, substancjalną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus, ustanawiając Najświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy, zostawił nam swoje Ciało i Krew jako pokarm na drogę do wieczności. W dzisiejszej uroczystości wyznajemy naszą wiarę w obecność Chrystusa ukrytego pod postaciami chleba i wina.

  19 czerwca 552
 • Ogłoszenia duszpasterskie NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 16 czerwca 2019

  Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.

  15 czerwca 508
 • Ogłoszenia - ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO 9 czerwca 2019

  Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.

  08 czerwca 258
 • Zmarł Ks. Józef Kamiński TChr

  ​Dnia 3 czerwca 2019 r. 

  w domu zakonnym
  w Puszczykowie

  odszedł do wieczności

  śp. ks. Józef Kamiński,

  chrystusowiec.

  04 czerwca 166
 • Ogłoszenia duszpasterskie WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 2 czerwca 2019

  Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia  Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.

  01 czerwca 303
 • Ogłoszenia SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 26 maja 2019

  W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. Przygotujmy się na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek.

  26 maja 276
 • Ogłoszenia - PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 19 maja 2019 r.

  Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza.

  18 maja 283
 • Ogłoszenia - CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 12 maja 2019

  Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

  09 maja 413
 • OgłoszeniaTRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 5 maja 2019 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.

  04 maja 323
 • Ogłoszenia duszpasterskie DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY 28 kwietnia 2019

  Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

  27 kwietnia 430
 • Ogłoszenia DUSZPASTERSKIENIEDZIELA WIELKANOCNA 21 kwietnia 2019 ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

  20 kwietnia 359
 • Spowiedź w Wielkim Tygodniu

  Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu:

  PONIEDZIAŁEK - WTOREK 6:30-7:00; 17:00 – 19:00

  ŚRODA 6:30 -8:00; 17:00-19:00 I PO DRODZE KRZYŻOWEJ

  CZWARTEK 7:00-9:00, 21:00-24:00

  PIĄTEK 6:00-9:00; 15:00-18:30; 21:00-24:00

  SOBOTA 6:00 – 9:00

   

  Spowiedź na wioskach:

  Poniedziałek: Marszewo – 19:30, Niewiadowo - 20:00

  Wtorek: Bodzęcin - 19:30; Glewice – 20:00

  13 kwietnia 459
 • Ogłoszenia DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia 2019

  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.

  13 kwietnia 1070
 • 1 - 30 z 140 1 2 3 4 5 »