loading...

Aktualności

Zamknij wpis


 • Ogłoszenia duszpasterskie SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 lipca 2018

  Pan Jezus przypomina swoim uczniom o obowiązku odpoczynku po pracy. Gdy jednak wielki tłum znowu gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Odpoczynek jest konieczny do nabrania sił do dalszej pracy. Pobyt na urlopie nie zwalnia nas nigdy od czynienia dobra, jeżeli tylko nadarza się ku temu sposobność. 

  4 godziny temu 76
 • Ogłoszenia duszpasterskie CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 lipca 2018

  Pan Jezus przyznaje się do swojej rodziny, do swojego pochodzenia, swojego miasta i chociaż nie jest dobrze rozumiany, to jednak nie wypiera się swoich ziemskich korzeni. Swojej historii nikt nie może zmienić, ale można jej nadać nowy, piękniejszy bieg. Uczmy się od Pana Jezusa, nie zapominając o tym, co było, i nie zrażając się przeciwnościami, budować własną drogę realizowania powołania do szczęścia przekraczającego ziemski wymiar.

  dwa tygodznie temu, 2018-07-07 274
 • Ogłoszenia duszpasterskie NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA 24 czerwca 2018

  Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była również zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana, „największego spośród narodzonych z niewiasty”, może być właściwie odczytana tylko w świetle życia Chrystusa, który sam jest prawdziwą światłością świata.

  ponad 2 tygodnie temu, 2018-06-22 197
 • Ogłoszenia duszpasterskie JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 czerwca 2018

  Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.

  16 czerwca 251
 • Ogłoszenia duszpasterskie DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 10 czerwca 2018

  Przychodzimy  na Mszę Świętą, by usłyszeć słowo Boże i by wspólnie się modlić. Pan Jezus powiedział do nas: „Oto maja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Musimy jeszcze bardziej starać się pełnić Jego wolę.

  09 czerwca 245
 • Ogłoszenia duszpasterskie 3 czerwca 2018 - Dziewiąta niedziela zwykła w ciągu roku.

  Pan Jezus przypomina nam dzisiaj prawdę, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Każdy dzień święty ma pomóc człowiekowi najpierw w poznaniu i przybliżeniu się do Pana Boga, a następnie w jego osobistym i wspólnotowym rozwoju. Nie powinien być on traktowany jako czas bezczynności i lenistwa czy też jako czas nadmiernego zabiegania o posiadanie dóbr materialnych, ale jako dzień poświęcony Panu Bogu.

  02 czerwca 195
 • Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Poznania i Lichenia w dniach 4-5 czerwca.

  Pragniemy podziękować za wszelkie łaski otrzymane w trakcie przygotowania do sakramentu Eucharystii. Dlatego zapraszamy dzieci na pielgrzymkę do Lichenia - sanktuarium Matki Bożej  Bolesnej Królowej Polski. Zapisy w zakrystii.

  26 maja 183
 • Ogłoszenia duszpasterskie NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 27 maja 2018

  Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej możemy poznać tylko dzięki objawieniu Bożemu. Jezus pouczył nas o Ojcu, o sobie i Duchu Świętym oraz o więzi łączącej Boga Trójjedynego. Z wiarą wyznawajmy wiarę za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  26 maja 533
 • Ogłoszenia duszpasterskie.ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 20 maja 2018

  Zesłanie Ducha Świętego to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka, wyszli z Wieczernika, aby dawać świadectwo o zmartwychwstałym Zbawicielu. Ich misja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele.

  19 maja 331
 • Pielgrzymka do Ziemi świętej już w pażdzierniku.

  Termin 10-16/17.10.2018 r

  Cena 2880 zł
  Cena zawiera: Bilet lotniczy Poznań – Tel Awiw – Poznań, opłaty lotniskowe, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie (6 rozpoczętych noclegów) w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach klasy turystycznej – zgodnie z programem Pielgrzymki, 2 posiłki dziennie, opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania oraz opiekę duchową Księdza, ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu, system tour guide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem.
   

  Ramowy program :

  15 maja 154
 • Wakacyjny wyjazd do Barcelony dla dzieci i młodzieży. 13 maja spotkanie organizacyjne o godz.17:15 w sali na plebanii. - zmiana godziny

  Zapraszamy na bardzo atrakcyjny wakacyjny wyjazd do Barcelony. Każdego dnia będziemy odkrywac ciekawe miejsca w stolicy Kataloni w tym słynny stadion Camp Nou.  Bedziemy wypoczywać na pieknych plażach a do południa releksować na basenie przy ośrodku kolonijnym. Codziennie 1 godzine spedzimy na poznawaniu języka hiszpańskiego.  Wyjedziemy na cały dzień do największego w Europie parku rozrwyki. We Francji odwiedzimy położone wysoko w Alpach sanktuarium Maryjne w La Salette.

  26 marca 470
 • Ogłoszenia duszpasterskie WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 13 maja 2018

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.

  12 maja 372
 • Próby dla dzieci pierwszokomunijnych

  Dzieci są podzielone na  4 grupy: Poniżej podajemy terminy spotkań:

  05 maja 392
 • Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela 6 maja 2018 r.

  Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

  05 maja 277
 • Ogłoszenia duszpasterskie – V niedziela Wielkanocna

  Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów. Kto nie stara się być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym.

  28 kwietnia 472
 • Ogłoszenia CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 22 kwietnia 2018

  Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

  21 kwietnia 234
 • Ogłoszenia TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 15 kwietnia 2018

  Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

  13 kwietnia 298
 • Ogłoszenia - DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY 8 kwietnia 2018 MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

  Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.

  07 kwietnia 187
 • Ogłoszenia duszpasterskie NIEDZIELA WIELKANOCNA 1 kwietnia 2018

  Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie.

  31 marca 351
 • Droga krzyżowa ulicami naszego miasta.

  W środę zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Rozpoczniemy po godz. 19:00 przed kościołem św. Jerzego. Zakończenie w naszym kościele Komunią św. Po drodze krzyżowej okazja do spowiedzi. Prosimy o zabranie ze sobą świec lub zniczy.

  26 marca 428
 • Biuletyn - Dzień Pański

  Biuletyn liturgiczny - Dzień Pański jest już dostępny w każdą niedzielę w naszym kościele. Są w nim czytania mszalne, rozważanie a także ogłoszenia duszpasterskie.

  24 marca 239
 • Ogłoszenia duszpasterskie NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 25 marca 2018

  Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

  24 marca 1231
 • Ogłoszenia duszpasterskie PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 marca 2018

  W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

  15 marca 365
 • Ogłoszenia duszpasterskie CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 11 marca 2018 r.

  1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

  10 marca 451
 • Zapraszamy na pielgrzymkę na Sycylię. Zapisy jeszcze trwają.

  Pielgrzymka na Sycylię 23.06.-1.07.2018 r.   Lista ciągle otwarta.

  Na konto pielgrzymkowe w Banku spółdzielczym

   nr 86 9375 0002 0000 1290 2000 0030 – na wpłatę złotówki

  nr  65 9375 0002 0000 1290 2000 0020 - na wpłate EURO

  nie ma żadnych opłat manipulacyjnych przy wpłacie

  02 grudnia 2017r. 1024
 • Misje u stóp Krzyża w naszej parafii - program - 9 - 16 marca 2018 r.

  Od października 2010, poświęcona kopia najstarszego na Pomorzu Zachodnim krzyża z XIII w wraz z relikwiami Krzyża Świętego nawiedza parafie Archidiecezji. Od 9 marca w naszej parafii przyjmiemy ten Krzyż i relikwie Krzyża Świętego.

   

  Misje u stóp Krzyża są to tygodniowe medytacje, zamyślenia i czuwania zarówno całych parafii, jak również osób indywidualnych, trwających u stóp Krzyża – kopi najstarszego zachowanego na Pomorzu Zachodnim Krzyża Ottonowego z Konkatedry w Kamieniu Pomorskim oraz przy Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego w Relikwiarzu z Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Brzozdowieckiej w Konkatedrze w Kamieniu Pomorskim.

   

  03 marca 440
 • Ogłoszenia duszpasterskie TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 4 marca 2018

  W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

  03 marca 427
 • Ogłoszenia duszpasterskie DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 lutego 2018

  W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

  24 lutego 386
 • Ogłoszenia duszpasterskie - PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 lutego 2018

  W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

  17 lutego 468
 • Ogłoszenia duszpasterskie SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 lutego 2018

  Dzisiaj w niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Na uroczystą Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu chorych zapraszam dzisiaj na godz.  9.00. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do świątyni. Wszystkich, którzy przyjmą ten sakrament proszę o złożenie w przedsionku karteczki z imieniem i nazwiskiem.

  10 lutego 527
 • 1 - 30 z 61 1 2 3 »