loading...

Siostry w Parafii

Zamknij wpis

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Congregatio Sororum Missionariarum Christi Regis pro Polonis Emigrantibus - MChr) - wyrosło z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów. Założył je w 1959 roku Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (dokładna data założenia - 21 listopada 1959 roku; zatwierdzenie na prawach papieskich - 24 listopada 1996 roku).
Oficjalna strona internetowa Zgromadzenia: http://www.mchr.pl

s. Joanna Grześ MChR - przełożona domu Sióstr w Goleniowie, katechetka 

s. Faustyna Drewniak MChR - zakrystianka

s. Monika Klima MChR - katechetka,

s. Maja Dziedziniewicz MChR - katechetka