loading...

Siostry w Parafii

Zamknij wpis

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Congregatio Sororum Missionariarum Christi Regis pro Polonis Emigrantibus - MChr) - wyrosło z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów. Założył je w 1959 roku Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (dokładna data założenia - 21 listopada 1959 roku; zatwierdzenie na prawach papieskich - 24 listopada 1996 roku).
Oficjalna strona internetowa Zgromadzenia: http://www.mchr.pl

Powołaniem każdej misjonarki jest bezgraniczne ukochanie sprawy Bożej wśród Polonii zagranicznej oraz pragnienie ofiary z siebie i radosne poświęcenie sił, wygód i życia dla dobra Polonii.

Siostry żyją we wspólnocie, której wewnętrznym hasłem jest zawołanie Pawłowe: 'Oby tylko Chrystus był głoszony' (Flp 1,18). W centrum ich życia jest Chrystus królujący z tronu krzyża. Razem z braćmi emigrantami dzielą radości, smutki i tęsknoty życia codziennego. Na obcej ziemi siostry misjonarki pragną umacniać wiarę i budować skrawek umiłowanej Ojczyzny poprzez szerzenie kultu Eucharystii, katechizację, pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji i języka.

Dom generalny ul. Sióstr Misjonarek 10 61-680 Poznań - Morasko

s. Monika Kwapień MChr - przełożona domu Sióstr w Goleniowie, katechetka
Śluby wieczyste złożyła 


s. Paulina Ebertowska MChr - zakrystianka
Śluby wieczyste złożyła 15 sierpnia 2008r.


s. Monika Hoffman MChr - katechetka i opiekunka scholi dziecięcej
Śluby wieczyste 15 sierpnia 2005 r.