loading...

Chrzest Święty

Zamknij wpis

Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów, które Chrystus zostawił Kościołowi w celu przymnożenia łask wierzącym w Niego. Podczas chrztu świętego Bóg obdarowuje życiem wiecznym, życiem dziecka Bożego....

Zgłoszenie dziecka do chrztu.

W Kościele praktykowany jest zwyczaj udzielania chrztu świętego w pierwszych tygodniach życia dziecka. Potrzebne dokumenty przy zgłaszaniu dziecka do chrztu:

1. Odpis aktu urodzenia dziecka z USC - oryginał

2. Dane chrzestnych, imię i nazwisko, wiek, adres.

3. Zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Rodzice chrzestni.

Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, ale duszpasterz sprawdzi, czy spełniają oni określone przez Kościół warunki. Rodzice chrzestni powinni ukończyć 15 lat. Muszą być katolikami, którzy żyją  zgodnie  z nauką Kościoła. Nie są dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii. Najlepiej szukać chrzestnych wśród bliższej rodziny  i sąsiadów. Należy unikać zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi przygodnych, którzy nie będą się interesowali wychowaniem religijnym chrześniaka.