loading...

Małżeństwo

Zamknij wpis

Wymogi formalne:

Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty jego sporządzenia.
Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dokument z USC).

Spisanie protokołu powinno odbyć się na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

Pozostałe dokumenty:

a) zaświadczenia: udziału w spotkaniach przedmałżeńskich oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej,
b) dowody osobiste narzeczonych,
c) świadectwo chrztu oraz bierzmowania,
d) ostatnie świadectwo z katechizacji,
e) dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii, należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż sześć miesięcy).