loading...
Przejdź na dół strony

Aktualności parafii

9 maja (2019)

Ogłoszenia - CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 12 maja 2019

Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

27 kwietnia (2019)

Ogłoszenia duszpasterskie DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY 28 kwietnia 2019

Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

20 kwietnia (2019)

Ogłoszenia DUSZPASTERSKIENIEDZIELA WIELKANOCNA 21 kwietnia 2019 ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

13 kwietnia (2019)

Spowiedź w Wielkim Tygodniu

Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu:

PONIEDZIAŁEK - WTOREK 6:30-7:00; 17:00 – 19:00

ŚRODA 6:30 -8:00; 17:00-19:00 I PO DRODZE KRZYŻOWEJ

CZWARTEK 7:00-9:00, 21:00-24:00

PIĄTEK 6:00-9:00; 15:00-18:30; 21:00-24:00

SOBOTA 6:00 – 9:00

 

Spowiedź na wioskach:

Poniedziałek: Marszewo – 19:30, Niewiadowo - 20:00

Wtorek: Bodzęcin - 19:30; Glewice – 20:00

Przejdź na góre strony