loading...
Przejdź na dół strony

Aktualności parafii

24 lutego (2021)

ZAPRASZAMY NA WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE ZE ŚW. JÓZEFEM

W "Roku Św. Józefa" zapraszamy na kolejne duchowe wydarzenie w naszej wspólnocie parafialnej - Rekolekcje Wielkopostne ze św. Józefem. Nauki rekolekcyjne będą głoszone na wszystkich niedzielnych Mszach Świętych, przez trzy kolejne niedziele Wielkiego Postu - 28 lutego, 7 marca i 14 marca. Rekolekcje mają nas przygotować do uroczystego zawierzenia naszej Parafii św. Józefowi (19 marca) oraz do peregrynacji figury św. Józefa w naszych rodzinach.

24 lutego (2021)

MSZA ŚWIĘTA Z GOLENIOWSKIMI HARCERZAMI

We wtorek (23 lutego), gdy Matka kościół wspominała bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy, w naszym parafialnym kościele modliliśmy się w intencji goleniowskiego harcerstwa. Na wieczornej Eucharystii zawierzaliśmy Bogu dzieło goleniowskiego Hufca, dziękując za wszystkich zuchów, harcerzy, instruktorów, rodziców i przyjaciół Hufca Goleniów.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele osób, związanych z harcerstwem oraz poczet sztandarowy naszych goleniowskich harcerzy. Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Mieczysław Dusza SChr, związany od lat z harcerstwem, duchowy opiekun i towarzysz goleniowskiego Hufca. Ku naszej radości razem z nami modlił się ks. hm. Waldemar Piątek - koordynator Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Nasza modlitwa w intencji harcerzy związana była ze 164 rocznicą urodzin gen. Roberta Baden-Powella (założyciela skautingu), która przypada na 22 lutego. Sam twórca skautingu mawiał: ''Jeżeli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej, żeby go nie było''. W tym dniu, świętowany jest Dzień Myśli Braterskiej, jednoczący wszystkich skautów i harcerzy na całym świecie. Na ręce phm. Joanny Czajkowskiej-Lisiak - Komendantki Hufca Goleniów - składamy szczere podziękowanie wspólnocie goleniowskich harcerzy za wspólne spotkanie oraz za gorliwą, jak na harcerzy przystało, modlitwę. Czuwaj!

22 lutego (2021)

WIELKOPOSTNY KONCERT ANTONINY KRZYSZTOŃ

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, w kościele św. Katarzyny w Goleniowie, miało miejsce ciekawe, muzyczne wydarzenie: koncert pieśni pasyjnych i Gorzkich Żali w wykonaniu Antoniny Krzysztoń. Artystka przybyła do Goleniowa na zaproszenie ks. Krzysztofa Musiałka SChr, proboszcza naszej goleniowskiej parafii oraz Stowarzyszenia św. Katarzyny. Wydarzenie było duchowym preludium do owocnego przeżycia rozpoczętego właśnie Wielkiego Postu.

20 lutego (2021)

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Ogłoszenia + Intencje - 21 lutego 2021

Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu.

Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

19 lutego (2021)

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI HARCERSTWA

Serdecznie zapraszamy: zuchów, harcerzy, instruktorów, rodziców i przyjaciół Hufca Goleniów na Mszę Świętą z okazji "Dnia Myśli Braterskiej" we wtorek (23 lutego 2021 roku) o godz. 18:00, w kościele św. Katarzyny w Goleniowie.

Nasza modlitwa w intencji harcerzy związana jest ze 164 rocznicą urodzin gen. Roberta Baden-Powella (zaużyciela skautingu), która przypada na 22 lutego. Sam twórca skautingu mawiał: ''Jeżeli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej żeby go nie było''. W tym dniu przypada Dzień Myśli Braterskiej - święto jednoczące wszystkich skautów i harcerzy na calym świecie.

18 lutego (2021)

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI JUŻ W MARCU!

Osoby przygotowujące się do Sakramentu Małżeństwa bądź myślące o zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego zapraszamy na Kurs Przedmałżeński. Pierwsze spotkanie w sobotę (6 marca) w Kościele św. Katarzyny o godz. 19:00. Kurs poprowadzi ks. Adam Staszczak SChr. Spotkania w ramach Kursu odbywać się będą w soboty o godz. 19:00, w naszym parafialnym kościele (począwszy od 6 marca). Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Adamem.

Przejdź na góre strony