loading...
Przejdź na dół strony

Aktualności parafii

17 kwietnia (2021)

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA Ogłoszenia + Intencje 18 kwietnia 2021

Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte.

8 kwietnia (2021)

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWO "DROGI ŚWIATŁA"

Krzyż - drzewo, „na którym zawisło Zbawienie świata”, zawsze prowadzi nas do Światła. Tym światłem jest zmartwychwstanie Chrystusa - centralna tajemnica naszej wiary. Via Lucis (Droga Światła) to nabożeństwo, które pomaga głębiej przeżyć to misterium. Zapraszamy do św. Katarzyny na nabożeństwo Via Lucis – Drogi Światła w niedzielę (18 kwietnia) o godz. 17:00. Po raz pierwszy w Goleniowie. Przed Najświętszym Sakramentem, przy zapalonym paschale (symbolizującym powstałego z martwych Pana) rozważać będziemy czternaście spotkań zmartwychwstałego Chrystusa, opisanych w Ewangeliach. Weźcie ze sobą świece. By wyruszyć przez krzyż do prawdziwego Światła...

Okres Wielkiego Postu obfituje w nabożeństwa i praktyki religijne. Wtedy chętnie bierzemy udział w Drodze Krzyżowej, „Gorzkich Żalach”, rekolekcjach wielkopostnych. Jednak wszystkie te nabożeństwa mają jeden cel: prowadzą nas ku owocniejszemu przeżyciu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Św. Paweł podkreśla: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 15, 24). Misterium paschalne, czyli tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa to centrum całego roku liturgicznego. Dlatego właśnie nasza radość paschalna to jedno wielkie święto, które trwa 50 dni - od Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Ale czy rzeczywiście wtedy cieszymy się, że Pan zmartwychwstał? Wydaje się, że z każdym dniem okresu wielkanocnego rezurekcyjne dzwony biją coraz ciszej… W maju skupiamy się już raczej nie na tajemnicy zmartwychwstania, ale na Pierwszej Komunii św. i nabożeństwie majowym. To także ważne wydarzenia, ale w mszalnej liturgii tych dni ciągle rozbrzmiewa wielkanocne „alleluja!”.

Radosne przesłanie liturgii wielkanocnej wypełnia i przedłuża nabożeństwo Drogi Paschalnej, zwanej także Drogą Światła - Via Lucis. Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji - spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami (wzorowane jest na znanej nam dobrze Drodze Krzyżowej - Via Crucis). W latach 90. XX wieku o. Sabino Palumbieri, salezjanin rzymski, rozwinął myśl św. Pawła o spotkaniach Chrystusa Zmartwychwstałego z różnymi ludźmi i ułożył zestaw czternastu „stacji zmartwychwstania”. Te spotkania to pełna chrześcijańskiej nadziei kontynuacja Drogi Krzyżowej. 

7 kwietnia (2021)

SEMINARIUM ODNOWY W ŁASCE

Bywa, że słabniemy w wierze. Niby wszystko jest ok., chodzimy do kościoła, modlimy się, ale coś nie gra, posiekani przez życie, nasze lęki, czasami mocno duchowo poturbowani - nie potrafimy całkowicie Bogu zaufać, odnaleźć swojego miejsca w Kościele. Zapraszamy do św. Katarzyny na SEMINARIUM ODNOWY ŻYCIA I WIARY w ŁASCE - swoiste rekolekcje i czas pogłębiania swojej wiary, karmienia się Słowem Bożym, modlitwy, spojrzenia w świetle łaski na całe swoje życie.

Seminarium rusza w kwietniu (dokładnie w poniedziałek 19 kwietnia). Przez kolejne tygodnie, w poniedziałki Msza Święta o godz. 18:00, po niej konferencja i wspólna modlitwa. Każdy z uczestników otrzyma materiały do pracy i modlitwy na poszczególne dni w tygodniu. Całość zakończymy w czerwcu, weekendowym wyjazdem na tzw. "Wylanie Ducha Świetego", by rozeznać swój charyzmat (dar od Boga) który tkwi głęboko w nas, jeszcze nieobudzony, a dany przez Boga, by nim służyć Kościołowi. Już dziś serdecznie zapraszamy: wszystkich naszych parafian oraz mieszkańców Goleniowa i okolic. Przyjdź i zasmakuj w Duchu Świętym. Może to czas, by się w końcu obudzić i dać się Bogu uzdrowić, wzmocnić, poprowadzić. Uwierzyć na serio i odkryć jak nie wiele potrzeba, by łaska przemieniała w nas to, co jeszcze słabe, chore, niszczące nas od środka... Czas na SEMINARIUM ODNOWY W ŁASCE - naszego życia i wiary, które poprowadzi ks. Rafał J. Sorkowicz SChr. +zapraszamy wszystkich: młodych, dojrzalszych, małżonków, rodziców, uczniów i studentów, osoby samotne, kobiety i mężczyzn, którzy pragną pójść trochę dalej, w głąb serca, w tajemnicę, którą tylko Chrystus może odsłonić...

10 kwietnia (2021)

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - Ogłoszenia + Intencje 11 kwietnia 2021

Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

5 kwietnia (2021)

TRIDUUM PASCHALNE 2021

W Wielki Czwartek (1 kwietnia), gdy wspominamy ustanowienie sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa służebnego, uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Adam Staszczak SChr. Tego wieczoru dziękowaliśmy Najwyższemu za Jego obecność na ołtarzach całego świata i w posłudze kapłańskiej. Na koniec, ks. Proboszcz, wyraźnie wzruszony, dziękując wszystkim za dar modlitwy, świadectwo wiary i heroiczne trwanie przy Panu, na kolanach, do końca, zwrócił się także do tych, którzy łączyli się z nami przez internet: "my naprawdę... za wami tęsknimy!" Liturgię zakończyła procesja do tzw. Ciemnicy. Do północy, wielu naszych parafian, modliło się i czuwało, trwając przy Panu, który do końca nas umiłował.

W Wielki Piątek (2 kwietnia) w czasie Liturgii Męki Pańskiej, oddaliśmy cześć ukrzyżowanemu Chrystusowi, wsłuchaliśmy się w opis Męki naszego Pana z Ewangelii św. Jana, spożyliśmy Jego umęczone Ciało w Komunii Świętej. Po liturgii, której przewodniczył ks. Rafał, przeniesiony został Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Przez całą noc trwała adoracja.

Liturgią Wigilii Paschalnej (3 kwietnia) rozpoczęliśmy przeżywanie i świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. W sobotę, o zmierzchu, zajaśniało Światło, poprzez liturgiczne znaki i gesty, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, daliśmy się unieść łasce. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy budując dynamikę liturgii, otworzyli źródło pięknych, duchowych doświadczeń dla wszystkich obecnych tego wieczoru w św. Katarzynie...

Przejdź na góre strony