loading...

HISTORIA

Zamknij wpis

Kościół św. Katarzyny w Goleniowie, dawny kościół farny, wybudowany w XV wieku w stylu gotyckim na fundamentach kościoła romańskiego, najokozalsza świątynia i zabytek Goleniowa od 1534 roku protestancki, po II wojnie światowej zniszczony, odbudowany w latach 1957-1959, obecnie podlega parafii przy ul. Jana Pawła II prowadzonej przez księży Chrystusowców.

Kościół złożony jest z trzynawowego, halowego korpusu, wspartego na czterech gładkich ośmiobocznych filarach, wydłużonego prezbiterium zamkniętego trójbocznie, kwadratowej w rzucie wieży oraz 2 kaplic.

Kościół św. Katarzyny w Goleniowie, dawny kościół farny, wybudowany w XV wieku w stylu gotyckim na fundamentach kościoła romańskiego, najokozalsza świątynia i zabytek Goleniowa od 1534 roku protestancki, po II wojnie światowej zniszczony, odbudowany w latach 1957-1959, obecnie podlega parafii przy ul. Jana Pawła II prowadzonej przez księży Chrystusowców.

Kościół wznoszony był w dwóch fazach budowlanych: początek XV wieku - wybudowano trójnawową halę z prezbiterium, wieżą oraz zakrystię II połowa XV wieku - nadbudowa I piętra nad zakrystią, budowa kruchty oraz dwóch kaplic po obu stronach wieży i kaplicy po północnej stronie korpusu nawowego.

Trzy główne człony budowli (prezbiterium, korpus nawowy i wieża) wykonane zostały z cegły w wiązaniu wendyjskim. Kościół wielokrotnie przebudowywano. W wyniku pożaru w 1686 r uległ zniszczeniu średniowieczny wystrój świątyni oraz dokumenty dotyczące historii kościoła, co uniemożliwiło rekonstrukcję w czasie odbudowy, przez co zastosowano ówcześnie panujące trendy. Jedynym elementem architektonicznym zachowanym od czasów średniowiecza jest ostrołukowy portal w zachodniej elewacji wieży. Nowo wybudowana wieża była niższa, okna węższe i krótsze, arkady wejściowe do kaplic zmienione z ostrołukowych na półkoliste. W takiej formie kościół istniał do XVIII wieku. W latach 1865-1867 wykonano niemal 100% neogotyckich detali architektonicznych (wejścia, okna, sklepienia, szczyty kaplic). W roku 1892 wykonano nowe neogotyckie zwieńczenia wieży w postaci czterech narożnych wieżyczek i trójkątnych szczycików. W takiej postaci świątynia przetrwała do 1945 r., gdy została częściowo zburzona i spalona w wyniku działań wojennych. Po 12 latach kościół został odgruzowany i odbudowany w stanie przed II wojny światowej. W roku 1961, 26 listopada, kościół został poświęcony przez ks. biskupa Ignacego Jeża. W latach 1962-1964 prowadzono prace restauratorskie przy wieży, zaś wykończenie wnętrza ukończono w roku 1967.

Do roku 1895 przy kościele istniał średniowieczny cmentarz. Został on zamknięty w roku 1865, zaś trzydzieści lat później został splantowany i wybrukowany kamieniem polnym.

Obecny wystrój wnętrza świątyni jest odtworzeniem planów XIX wiecznej regotyzacji. W prezbiterium znajduje się ołtarz w formie tryptyku z postaciami: centralnie-Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem Jezus, na lewo - św. Katarzyna Aleksandryjska, na prawo - św. Barbara. Witraże w czterech ostrołukowych oknach przedstawiają (od lewej): św. Maksymiliana Kolbe, Chrystusa Króla oraz świętych: Jadwigę, Wojciecha i Stanisława, Jana Pawła II oraz ostatni: św. Katarzynę. Kaplice znajdujące się w kościele poświęcone są: zmarłym, Augustowi Hlondowi, Świętej Rodzinie, Matce Boskiej Nieustającej Pomocy. W kolejnej z kaplic, którą zdobi witraż przedstawiający chrzest Jezusa w Jordanie, znajduje się chrzcielnica. Przy wejściu głównym można zobaczyć zdjęty z wieży kościelnej dzwon, natomiast w pobliżu nawy bocznej znajdują się relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

1268 - Goleniów otrzymuje prawa miejskie;
1271 - pierwsza wzmianka o kościele;
1529 - spalenie wieży kościoła podczas pożaru miasta;
1534 - kościół katolicki staje się kościołem protestanckim;
1589-1686 - kolejne pożary;
1701 - ukończenie odbudowy kościoła;
1828 - odbudowa nowej wieży;
1836 - nowy chór organowy na miejscu pierwotnego tzw. chóru Młynarskiego;
1865-1867 - regotyzacja kościoła;
1829 - nowa gotycka wieża;
1885 - założenie centralnego ogrzewania;
1903 - nowe witraże oraz oświetlenie elektryczne;
1945 - zniszczenie kościoła, objęcie duszpasterstwa przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej;
1958 - początek odbudowy kościoła;
1960 - poświęcenie prezbiterium przez ks. bp-a Jrzego Strobę;
1961 - 26 listopada - konsekracja kościoła przez ks. bp-a Ignacego Jeża, kościół ponownie staje się kościołem katolickim;
1989 - regotyzacja kościoła;
1994 - ufundowanie nowej chrzcielnicy;
1996 - poświęcenie nowego ołtarza głównego;
2002 - ufundowanie nowych dzwonów i nowych organów;
2003 - oświetlenie zewnętrzne całego kościoła;

2005 - jubileusz 60 lat pracy Chrystusowców w Goleniowie i poświęcenie nowej kaplicy Sługi Bożego Jana Pawła II.

2019 - otwarcie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu

2022 - staraniem ks. Krzysztofa Musiałka SChr - odmalowanie wnętrza kościoła i konsekracja nowego kamiennego ołtarza i rekonsekracja kościoła przez abp. Andrzeja Dzięgę

 

PROBOSZCZOWIE:

1945 - 1953 - ks. Franciszek Włodarczyk SChr

1953 - 1957 - ks. Henryk Kulikowski SChr

1957 - 1960 - ks. Seweryn Wieczorek SChr

1960 - 1970 - ks. Jan Ładniak SChr

1970 - 1978 - ks. Józef Kamiński SChr

1978 - 1987 - ks. Włodzimierz Kowalski SChr

1987 - 1996 - ks. Marian Koniewski SChr

1996 - 2001 - ks. Wojciech Necel SChr

2001 - 2010 - ks. Krzysztof Rytwiński SChr

2010 - 2017 - ks. Rafał Hoczek SChr

2017 - 2022 - ks. Krzysztof Musiałek SChr

2022 - ks. Mirosław Czerwiński SChr