loading...

RADA WYCHOWAWCZO-DUSZPASTERSKA

Zamknij wpis

Radę tworzą ks. Proboszcz, kapłani i katecheci świeccy uczący w szkołach oraz animatorzy świeccy. Członkowie Rady, w duchu katolickim, animują i organizują wszelkie inicjatywy związane z ewangelizacją oraz głoszeniem prawd wiary.