dodano: 0000-00-00 00:00:00 edycja: 2020-09-01 15:55:00 odsłon: 5139

Siostry w Parafii

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Congregatio Sororum Missionariarum Christi Regis pro Polonis Emigrantibus - MChr) - wyrosło z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów. Założył je w 1959 roku Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (dokładna data założenia - 21 listopada 1959 roku; zatwierdzenie na prawach papieskich - 24 listopada 1996 roku).
Oficjalna strona internetowa Zgromadzenia: http://www.mchr.pl

s. Monika Kwapień MChR - przełożona domu Sióstr w Goleniowie, katechetka 

s. Paulina Ebertowska MChR - katechetka 

s. Monika Hoffman MChR - katechetka, opiekunka scholi dziecięcej

s. Agnieszka Noga MChR - zakrystianka


30 listopada -0001r. 01 września 2020r. 5139