loading...

ZAPRASZAMY NA WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE ZE ŚW. JÓZEFEM

Zamknij wpis

W "Roku Św. Józefa" zapraszamy na kolejne duchowe wydarzenie w naszej wspólnocie parafialnej - Rekolekcje Wielkopostne ze św. Józefem. Nauki rekolekcyjne będą głoszone na wszystkich niedzielnych Mszach Świętych, przez trzy kolejne niedziele Wielkiego Postu - 28 lutego, 7 marca i 14 marca. Rekolekcje mają nas przygotować do uroczystego zawierzenia naszej Parafii św. Józefowi (19 marca) oraz do peregrynacji figury św. Józefa w naszych rodzinach.

NIEDZIELA (28 lutego)

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"Józef słuchający. Jak usłyszeć Boga i na serio Mu zaufać" 

ks. Rafał J. Sorkowicz SChr

 

NIEDZIELA (07 marca)

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"Józef kochający. Jak mądrze kochać bliskich i walczyć o ich zbawienie" 

ks. Adam Staszczak SChr

 

NIEDZIELA (14 marca)

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"Józef adorujący. Jak trwać przed Panem w całkowitej ufności i jak najowocniej przeżyć Eucharystię" 

ks. Krzysztof Musiałek SChr

 

19 MARCA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA 

MSZA ŚWIĘTA GODZ. 18:00

ZAWIERZENIE PARAFII POD OPIEKĘ ŚW. JÓZEFA

POCZĄTEK PEREGRYNACJI FIGURY ŚW. JÓZEFA