loading...

NABOŻEŃSTWO "DROGI ŚWIATŁA"

Zamknij wpis

W trzecią niedzielę wielkanocną przeżyliśmy nabożeństwo Via Lucis (Drogi Światła), które pomaga głębiej przeżyć misterium wielkanocne. Po raz pierwszy w Goleniowie, przed Najświętszym Sakramentem, przy zapalonym paschale (symbolizującym powstałego z martwych Pana) rozważaliśmy dziesięć spotkań zmartwychwstałego Chrystusa, opisanych w Ewangeliach. Wędrowaliśmy przez krzyż do prawdziwego Światła...

Okres Wielkiego Postu obfituje w nabożeństwa i praktyki religijne. Wtedy chętnie bierzemy udział w Drodze Krzyżowej, „Gorzkich Żalach”, rekolekcjach wielkopostnych. Jednak wszystkie te nabożeństwa mają jeden cel: prowadzą nas ku owocniejszemu przeżyciu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Św. Paweł podkreśla: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 15, 24). Misterium paschalne, czyli tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa to centrum całego roku liturgicznego. Dlatego właśnie nasza radość paschalna to jedno wielkie święto, które trwa 50 dni - od Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Ale czy rzeczywiście wtedy cieszymy się, że Pan zmartwychwstał? Wydaje się, że z każdym dniem okresu wielkanocnego rezurekcyjne dzwony biją coraz ciszej… W maju skupiamy się już raczej nie na tajemnicy zmartwychwstania, ale na Pierwszej Komunii św. i nabożeństwie majowym. To także ważne wydarzenia, ale w mszalnej liturgii tych dni ciągle rozbrzmiewa wielkanocne „alleluja!”.

Radosne przesłanie liturgii wielkanocnej wypełnia i przedłuża nabożeństwo Drogi Paschalnej, zwanej także Drogą Światła - Via Lucis. W latach 90. XX wieku o. Sabino Palumbieri, salezjanin rzymski, rozwinął myśl św. Pawła o spotkaniach Chrystusa Zmartwychwstałego z różnymi ludźmi i ułożył zestaw czternastu „stacji zmartwychwstania”. Te spotkania to pełna chrześcijańskiej nadziei kontynuacja Drogi Krzyżowej. 

Ks. Jan Twardowski pisał w wierszu pt. „Od końca”:

Zacznij od Zmartwychwstania

od pustego grobu

od Matki Boskiej Radosnej

wtedy nawet krzyż ucieszy

jak perkoz dwuczuby na wiosnę (…) 

nie róbcie beksy ze mnie

mówi Matka Boska

to kiedyś teraz inaczej

zacznij od pustego grobu

od słońca

ewangelie czyta się jak hebrajskie litery

od końca