loading...

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Zamknij wpis

Za nami Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godz. 18:00 odprawiona została uroczysta Mszę Świętą w intencji naszej Ojczyzny i w hołdzie bohaterskim niezłomnym. Homilię okolicznościową wygłosił ks. Rafał. Po Eucharystii wysłuchaliśmy niezwykle ciekawej prelekcji z cyklu "Niezłomni, historie znane i nieznane" pod tytułem "Pojałtański obraz Polski - formowanie się władzy komunistycznej i aparatu terroru w latach 1944/1956. Stalinizm po polsku". Prelekcję wygłosi dr Paweł Więckowski (ASW Warszawa).

Po prelekcji udaliśmy się ze zniczami i biało-czerwonymi flagami na Plac rtm. Witolda Pileckiego, ze słowami na ustach: "Cześć i chwała! Bohaterom!". Na czele szedł poczet sztandarowy z naszym parafialnym sztandarem. Przy pomniku harcerze z goleniowskiego Hufca wystawili wartę. Odśpiewaliśmy hymn narodowy, oddaliśmy hołd niezłomnym bohaterom, złożyliśmy kwiaty. Zapłonął także ogień pamięci, przyniesiony z kościoła. Tego dnia upamiętniliśmy również ks. majora Rudolfa Marszałka SChr pseud. "Opoka", naszego współbrata - chrystusowca, kapłana niezłomnego, żołnierza podziemia, kapelana polskich żołnierzy, zamordowanego w 1948 r. w więzieniu na Mokotowie.

Mianem Żołnierzy Wyklętych i Żołnierzy Niezłomnych określani są członkowie podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963. Do podziemia antykomunistycznego przeszli głównie żołnierze AK oraz osoby, które nie chciały zgodzić na sowiecką dominację w kraju. W walkach zginęło ponad 8 i pół tysiąca żołnierzy podziemia, 5 tysięcy skazano na karę śmierci. Ponad 20 tysięcy poniosło śmierć w obozach i więzieniach. Według szacunków historyków walkę z komunistami mogło podjąć nawet 200 tysięcy osób.