loading...

Tworzymy kaplicę Adoracji Wieczystej Najśw. Sakramentu.

Zamknij wpis

. Zachęcamy do włączenia się poprzez ofiary do powstania kaplicy wieczystej adoracji. Liczymy na każdą ofiarę, która pomoże w powstaniu tego szczególnego miejsca do adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Potrzeba nam takiego miejsca w Goleniowie do wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, ponieważ dają one człowiekowi możliwość skupienia się przed Panem. Adoracja natomiast nie jest też niczym innym, jak odwiecznym dialogiem, jaki Bóg prowadzi z człowiekiem, a człowiek z Bogiem. Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą, wysławia wielkość Pana, który nas tworzył i wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Mamy nadzieję, że wśród mieszkańców Goleniowa powstaną wspólnoty i bractwa, które podejmą praktykę adoracji Najświętszego Sakramentu „stając się zaczynem kontemplacji w naszej okolicy”.