loading...

TRIDUUM PASCHALNE 2021

Zamknij wpis

W Wielki Czwartek (1 kwietnia), gdy wspominamy ustanowienie sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa służebnego, uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Adam Staszczak SChr. Tego wieczoru dziękowaliśmy Najwyższemu za Jego obecność na ołtarzach całego świata i w posłudze kapłańskiej. Na koniec, ks. Proboszcz, wyraźnie wzruszony, dziękując wszystkim za dar modlitwy, świadectwo wiary i heroiczne trwanie przy Panu, na kolanach, do końca, zwrócił się także do tych, którzy łączyli się z nami przez internet: "my naprawdę... za wami tęsknimy!" Liturgię zakończyła procesja do tzw. Ciemnicy. Do północy, wielu naszych parafian, modliło się i czuwało, trwając przy Panu, który do końca nas umiłował.

W Wielki Piątek (2 kwietnia) w czasie Liturgii Męki Pańskiej, oddaliśmy cześć ukrzyżowanemu Chrystusowi, wsłuchaliśmy się w opis Męki naszego Pana z Ewangelii św. Jana, spożyliśmy Jego umęczone Ciało w Komunii Świętej. Po liturgii, której przewodniczył ks. Rafał, przeniesiony został Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Przez całą noc trwała adoracja.

Liturgią Wigilii Paschalnej (3 kwietnia) rozpoczęliśmy przeżywanie i świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. W sobotę, o zmierzchu, zajaśniało Światło, poprzez liturgiczne znaki i gesty, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, daliśmy się unieść łasce. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy budując dynamikę liturgii, otworzyli źródło pięknych, duchowych doświadczeń dla wszystkich obecnych tego wieczoru w św. Katarzynie...