loading...

Ogłoszenia duszpasterskie - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2018

Zamknij wpis

Rozpoczęliśmy pod opieką Świętej Bożej Rodzicielki Maryi nowy rok Pański 2018. Prosimy o Boże błogosławieństwo na każdy dzień i życzymy sobie wzajemnie, abyśmy w nadchodzącym roku w zdrowiu, pokoju i radości wzrastali w Bożej łasce i wzajemnie sobie pomagając, dzielili się darem miłości.

2. Świadomi okrucieństwa, jakie niesie każda wojna, modlimy się dzisiaj z całym Kościołem pod przewodnictwem Ojca Świętego o dar pokoju na świecie.

3. Przypominamy, że w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

4. W sobotę, w święto Trzech Króli, czyli w uroczystość Objawienia Pańskiego, Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Podczas każdej Mszy pobłogosławimy kadzidło i kredę do oznaczenia drzwi naszych mieszkań. Niech to oznaczenie drzwi będzie wyznaniem wiary w Jezusa naszego Zbawiciela.

 

Msze św. na wioskach 1.stycznia i 6 i 7 stycznia 2108 r.  

Niewiadowo 9:00; Marszewo 9:00, Bodzęcin 10:30, Glewice  12:00