loading...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 24 listopada 2019

Zamknij wpis

Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.

2. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To ruch katolików świeckich zmierzający do wprowadzania wartości chrześcijańskich w życie publiczne

 

3. W ostatnich dniach listopada zapraszamy do modlitwy za zmarłych polecanych w wypominkach. Nabożeństwa w tygodniu o godz. 17:30.

 

4. Dzisiaj na mszach o godz. 9:00, 10:30 i 12:00 towarzyszy naszej Zespół Wokalny „Cantus Delicium”. Obecnie działa on pod patronatem artystycznym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ottona w Pyrzycach (archidiecezja szczecińsko-kamieńska).

Od 2010 roku Zespół „Cantus Delicium” bierze udział w regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych, a swoim dorobku ma aktualnie 24 nagrody i wyróżnienia. W ciągu 10 lat swojej działalności Grupa dała ponad 250 występów i koncertów w kraju i za granicą (w Grecji, Francji, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoszech). Zespół „Cantus Delicium” od początku swojej działalności opracował ponad 150 kompozycji różnych epok i gatunków muzycznych.

Założycielem, kierownikiem i dyrygentem Zespołu Wokalnego „Cantus Delicium” jest Tomasz Szutkowski, organista Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych, obecnie Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Obecnie grupa liczy ponad 20 chórzystów, wśród których są amatorzy, soliści i instrumentaliści, studenci i osoby pracujące. Po mszy św. będzie można wesprzeć zespół ofiarą na rozwój artystyczny grupy.

 

5. Z okazji zbliżającego się odpustu rozprowadzamy medalik z wizerunkiem naszej św. Patronki Katarzyny dziewicy i męczenniczki z Aleksandrii. Medalik ze srebra kosztuje 10 zł, a zwykły 3 zł. Zachęcamy gorąco do nabywania. Poświęcenie medalików jutro na mszy św. odpustowej lub w dogodnej chwili w zakrystii.

 

6. Na nasze święto patronalne zapraszamy jutro na uroczystą msze św. pod przewodnictwem ks. bp Henryka Wejmana o godz. 18:00. Po mszy św. zostanie uroczyście wprowadzony Najświętszy Sakrament do kaplicy św. Jana Pawła II. I tak od następnego dnia będzie można w naszej kaplicy wieczystej adoracji modlić się od 7:00 do 17:30 bez przerwy. Wejście do kaplicy będzie od zewnątrz. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy swoimi ofiarami wsparli prace przy powstawaniu tejże kaplicy. Niech to miejsce tętni naszą osobistą modlitwą. W zakrystii jest możliwość do wpisywania się na listę dyżurów modlitewnych, by zapewnić nieustanną modlitwę.

Po mszy św. odpustowej będzie można nabyć tradycyjne pierniki Katarzynki i zobaczyć pokaz sztucznych ogni tzw. Kół męczeństwa św. Katarzyny. Zapraszamy do licznego udziału w tych ważnych wydarzeniach dla całej naszej wspólnoty parafialnej.

Po mszy św. zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców w dwóch konkursach o św. Katarzynie: recytatorskim „Rymy dla Katarzyny” i plastycznym na plakat promujący książkę o  św. Katarzynie.

 

7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Będziemy sprzedawać opłatki i świece wigilijne dzieła Caritas.

Przy stoisku PZ Caritasu są do zabrania  „Torby miłosierdzia”. Są one szczególnym wsparciem dla naszych najuboższych.

 

8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

 

9. Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.