loading...

Ogłoszenie CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 marca 2020

Zamknij wpis

To  już czwarta niedziela Wielkiego Postu. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych,  aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

 

2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, w tej wyjątkowej sytuacji pandemii wirusa to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii.

 

3. Zachęcamy, by w każdy piątek Wielkiego Postu w swoich domach wraz z rodziną i  razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzać Drogę krzyżową. Odmawiajmy ją w  intencji ustania epidemii.

 

4. Każdego dnia w naszym kościele trwa adoracja Najśw. Sakramentu od 7:00 do 17:30. Wejście do kościoła od strony placu.

 

5. Informujemy także, że uchwyty w drzwiach kościoła oraz folia na kratkach konfesjonałów są regularnie dezynfekowane. Konfesjonał zamykany daje możliwość głośnej spowiedzi i nie trzeba zbliżać twarzy do kratek. Po spowiedzi, przed wyjściem, każda osoba jest zobowiązana do zdezynfekowania po sobie tego pomieszczenia umieszczonym tam specjalnym środkiem, by kolejnemu penitentowi pozostawić bezpieczne miejsce.

 

6. W dzień Zwiastowania Pańskiego 25 marca w swoich codziennych modlitwach pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i realizację tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

 

7. W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem osoby doskonale żałującej za grzechy.

 

8. Biuro parafialne jest nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.

9. Nie ustawajmy w pełnej ufności modlitwie. Przyjmijmy wszystkie regulacje państwowe i kościelne ze zrozumieniem, gdyż nie są one wymierzone w kogokolwiek, ale służą bezpieczeństwu naszemu i naszych najbliższych. Nie są także wyrazem słabej i powierzchownej wiary, ale znakiem głębokiej odpowiedzialności za siebie i bliźnich w duchu przykazania „Nie zabijaj” i miłości bliźniego. W tym trudnym czasie z głęboką wiarą przyjmijmy słowa Jezusa: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”

Pamiętajmy w modlitwie o tych którzy chorują, tych którzy im służą i chronią nas wszystkich przed epidemią, a także o sobie nawzajem oraz o tych, którzy umarli. Ufamy, że ten czas ciężkiej próby wkrótce minie i wyjdziemy z niego mocniejsi duchowo oraz ceniący bardziej Boże dary, w tym nasze życie doczesne i wieczne. Jako Wasi kapłani obiecujemy nieustającą modlitwę w  intencji całej wspólnoty i każdego z Was z osobna.