loading...

MĘSKA PIELGRZYMKA na JASNĄ GÓRĘ i do KALISZA

Zamknij wpis

W dniach 18-19 września mężczyźni z parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, pod duchową opieką ks. Rafała, udali sie na pielgrzymkę do Częstochowy i Kalisza. W sobotę wzięli udział w duchowym oblężeniu Jasnej Góry, w ramach piątej ogólnopolskiej pielgrzymki mężczyzn - "Mężczyźni u tronu Królowej". W niedzielę, w kaliskim sanktuarium, dokonali aktu zawierzenia swoich rodzin pod opiekę św. Józefa.

Piąte „Męskie Oblężenie Jasnej Góry” zgromadziło mężczyzn na co dzień formujących się w różnych ruchach i wspólnotach. Hasłem spotkania stały słowa z listu papieża Franciszka „Patris corde” odnoszące się do świętego Józefa: „Twórcza odwaga”. Uczestnicy „Oblężenia” podkreślali, że praca ewangelizacyjna wśród mężczyzn i z mężczyznami jest dzisiaj kluczem do odnowy Kościoła. Msza św. z udziałem uczestników „Męskiego Oblężenia” oraz przedstawicieli świata pracy sprawowana była na Szczycie jasnogórskim. 

W programie „Oblężenia” znalazły się m.in. konferencje abp. Grzegorza Rysia, bp. Artura Ważnego, ks. Adama Rybickiego autora książek na temat duchowości mężczyzn, Jacka Pulikowskiego, którego pasją jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i budowaniu relacji rodzinnych. Swoim świadectwem podzielili się m.in. Piotr Zworski, dziennikarz, ojciec trójki dzieci, autor „Męskiego dekalogu czyli jak powstać z gleby” i Grzegorz Czerwicki, który w więzieniu spędził 12 lat, dziś głosi Ewangelię i nią żyje.

Uczestnicy „Męskiego Oblężenia” złożyli Akt Zawierzenia nawiązujący do Jasnogórskich Ślubów Narodu, przyrzekając strzec daru łaski w rodzinach jako źródła Bożego życia, żyć w stanie łaski uświęcającej, stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego poczętego dziecka „równie mężnie, jak przodkowie nasi walczyli o byt i wolność naszego narodu”, stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i Ojczyzny.

W niedzielę (19 września) pielgrzymi z Goleniowa nawiedzili Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W drodze wysłuchali ciekawej prelekcji p. Zbigniewa Stanucha (IPN Szczecin) o Kościele niezłomnym w czasach komunizmu. Po Mszy Świętej w kaliskim Sanktuarium mężczyźni, wyraźnie wzruszeni, zawierzyli swoje rodziny pod opiekę św. Józefa. Warto w tym miejscu wspomnieć o fenomenie "budzenia się" mężczyzn w goleniowskiej parafii, którzy tworzą wspólnoty "Męskiego Różańca" oraz "Męski Pluton Różańcowy". W pierwsze soboty miesiąca meżczyźni gromadzą się na porannej Eucharystii o godz. 7:00, po Mszy wyruszają ulicami Goleniowa, modląc sie na różańcu w intencji rodzin, Kościoła Świętego i naszej Ojczyzny. We wtorki prowadzą różaniec przed wieczorną Eucharystią oraz zawierzają św. Józefowi ważne intencje.