loading...

Komplementy dla Najpiękniejszej - Koncert jubileuszowy.

Zamknij wpis

Koncert multimedialny „Komplementy dla Najpiękniejszej”

Sobota 18 września,  godz. 19.30 

Kościół św. Katarzyny w Goleniowie

 

Koncert multimedialny „Komplementy dla Najpiękniejszej” to projekt artystyczny
o charakterze oratoryjnym. Koncert stanowił połączenie różnych form artystycznego wyrazu:  muzyki, teatru  i sztuk wizualnych.

Scenariusz i muzyka zostały oparte na starożytnych tekstach maryjnych, w tym nabożeństwie Akatystu praktykowanym w kościele wschodnim. Jest to utwór o charakterze litanijnym, sławiący przymioty Najświętszej Maryi Panny. Jednak w przeciwieństwie do litanii, Akatyst jest prawie zupełnie pozbawiony „pobożnej interesowności”, będąc „lawiną pełnych zachwytu komplementów”. Tak więc próżno w nim szukać charakterystycznej dla znanych modlitw maryjnych mentalności wyrażanej w prośbach „Módl się za nami”, „Ratuj nas” lub „Uproś nam”. Jego wymiar ideowy prowadzi modlącego się po drodze bezinteresownej kontemplacji zachwytu nad Człowieczeństwem, któremu w osobie Maryi zostało przywrócone pełne Podobieństwo Boże.  

Oratorium składa się z warstwy muzyczno-wokalnej i multimedialnej. Tradycyjna melodia Akatystu została wzbogacona o współczesne kompozycje i aranżacje muzyczne autorstwa Piotra Solorza reinterpretujące dotychczasowe melodie.

Projekt został przygotowany przez twórców Teatru Franciszka (biblijnego teatru muzycznego, funkcjonującego przez ostatnie pięć lat w Katowicach).  Utwór zostanie wykonany przez chór oraz solistów i muzyków pochodzących ze Śląska (kilkunastoosobowy zespół młodych ludzi). Integralną część dzieła stanowią projekcje multimedialne przygotowane przez Agnieszkę Jasińską w oparciu o jej dorobek malarski, w którym jak mówi autorka „spotyka się pierwiastek ludzki z boskim”, a także specjalnie powstałe na potrzeby projektu  Ikony.

W efekcie reinterpretacji starożytnego utworu powstał wyjątkowy, poetycko-muzyczny „kolaż” stanowiący niepowtarzalne, interdyscyplinarne widowisko.

 

Scenariusz, reżyseria, multimedia: Mariusz Kozubek
Obrazy, projekty plastyczne, multimedia: Agnieszka Jasińska
Muzyka, aranżacje i nagrania: Piotr Solorz
Choreografia Epilogu: Sara Solorz