loading...

Biuletyn - Dzień Pański

Zamknij wpis

Biuletyn liturgiczny - Dzień Pański jest już dostępny w każdą niedzielę w naszym kościele. Są w nim czytania mszalne, rozważanie a także ogłoszenia duszpasterskie.

Dzień Pański” podczas Mszy św.

  • Wierni dysponujący „Dniem Pańskim” podczas lektury Słowa Bożego mogą śledzić czytany tekst, a przez to skupić na nim swoją uwagę i pogłębić jego zrozumienie. Ponadto jak pokazują badania, człowiek, który tylko słucha lub jedynie czyta dany tekst, zapamiętuje go mniej niż ten, który go jednocześnie słucha i śledzi wzrokiem.
  • „Dzień Pański” bardzo pomaga również we wspólnotowym śpiewie wiernych.
  • W jednej z parafii kapłan zaprasza spośród parafian osoby chętne do lektury Czytań oraz Modlitwy Wiernych, które dysponując „Dniem Pańskim”, odczytują zadany tekst z ambonki.
  • W jednym z zakładów karnych przez to, że każdy posiada biuletyn, zrezygnowano z indywidualnego śpiewu Psalmu i wykonują go wszyscy razem. Podobnie Modlitwę Wiernych wykonuje się spontanicznie w oparciu o gotowe teksty.
  • „Dzień Pański” jest bardzo pomocny do przeżywania Mszy św. w małych wspólnotach. Również, gdy taka wspólnota znajduje się w warunkach polowych, poza świątynią.
  • Biuletyn umożliwia wiernym poznanie innych tekstów Mszy św., które zwykle są dla nich niedostępne, takich jak: Antyfona na wejście i na komunię, Kolekta, Modlitwa nad darami i Modlitwa po komunii.

Nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje" (Łk 22,42). Czasem wśród czytelników „Dnia Pańskiego” zauważa się pewne niezrozumienie jego funkcji. Dlatego wiernym warto przypomnieć o tym, co dla wielu może być oczywiste. Biuletyn nie jest jak inne periodyki, które czytamy, ponieważ nam się podobają. Tu musimy pozwolić przemówić Bogu przez Jego Słowo. „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: <> (Ps 95,7-8)” – mówi Psalmista. Słowo Boga winniśmy przyjmować w postawie uniżenia, wyciszenia i skupienia, odkładając na bok nasze myślenie, a skupiając się na tym, co Bóg chce przekazać. Dopiero poznając wolę Bożą wyrażoną w Słowie, możemy zdobyć się na refleksję i konfrontację Jego woli z naszym życiem.