loading...

Aktualności

Zamknij wpis


 • Ogłoszenia duszpasterskie DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 stycznia 2019

  Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata

  19 stycznia 2019r. 620
 • Ogłoszenia duszpasterskie NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 13 stycznia 2019

  Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

  12 stycznia 2019r. 647
 • Ogłoszenia duszpasterskie - OBJAWIENIE PAŃSKIE 6 stycznia 2019

  W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też wesprzeć misyjne dzieła Kościoła.

  05 stycznia 2019r. 731
 • Ogłoszenia duszpasterskie ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2019

  Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2019 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty.

  01 stycznia 2019r. 833
 • Ogłoszenia duszpasterskie ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 30 grudnia 2018

  Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

  29 grudnia 2018r. 845
 • Kolęda - Wizyta Duszpasterska w 2018/2019 r.

  Kolęda 2018 /2019

  Porządek kolędy:

  29 grudnia 2018r. 5743
 • Ogłoszenia duszpasterskie ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA 26 grudnia 2018

  Dzisiejsze święto ukazuje nam nie tylko przykład niezachwianej wiary pierwszego męczennika, św. Szczepana, ale prawdę o chrześcijańskim życiu. Radość płynąca z Bożego narodzenia musi prowadzić nas do jeszcze gorliwszej wierności Zbawicielowi.

  25 grudnia 2018r. 1005
 • Ogłoszenia duszpasterskie NARODZENIE PAŃSKIE 25 grudnia 2018

  Drodzy siostry i bracia. W ten święty dzień Bożego narodzenia radość Matki Bożej, św. Józefa, Aniołów i pasterzy staje się naszym udziałem. Sprawując tę uroczystą liturgię, pragniemy i my choć odrobinę przybliżyć się do Pana Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. Niech zatem spełnią się wszystkie życzenia wypowiedziane w wigilijny wieczór, niech przychodzący Zbawiciel napełnia swoją łaską nasze serca. Parafianom oraz wszystkim dzielącym z nami radość świąt Bożego Narodzenia niech obficie udziela błogosławieństwa narodzony w Betlejem Syn Boży.

  24 grudnia 2018r. 775
 • Ogłoszenia duszpasterskie CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 23 grudnia 2018

  Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.

  23 grudnia 2018r. 1435
 • Ogłoszenia duszpasterskie TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 16 grudnia 2018

  Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości – gaudete. Zbliża się bowiem czas wypełnienia obietnicy, nadejścia Zbawiciela. Stąd nietypowy, różowy kolor szat liturgicznych. Aby owa radość stała się naszym udziałem, trzeba dobrze wykorzystać czas przygotowania, jaki daje nam Pan.

  16 grudnia 2018r. 1139
 • Ogłoszenia duszpasterskie DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 9 grudnia 2018

  Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.

  08 grudnia 2018r. 666
 • Ogłoszenia duszpasterskie - PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 2 grudnia 2018

  Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

  01 grudnia 2018r. 753
 • OBÓZ ZIMOWY 04-09. 02. 2018

  Zapraszamy młodzież na obóz zimowy w dniach 4 – 9.02.2019 
  w Majerczykówce k/ Poronina.

  27 listopada 2018r. 741
 • Ogłoszenia duszpasterskieJEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 25 listopada 2018

  Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.

  24 listopada 2018r. 654
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 33 niedziela zwykła w ciągu roku.

  Trwamy na nowennie ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy. Tegoroczny odpust parafialny przejdzie do historii naszej parafii, bowiem 24 listopadao godz. 17:00 wraz z ks. Abp Andrzejem Dziegą wprowadzimy na stałe relikwie naszej Świętej Patronki.

  16 listopada 2018r. 753
 • Ogłoszenia duszpasterskie 32 niedziela zwykła w ciągu roku

  Dzisiejsza niedziela to dla nas Polaków niedziela wyjątkowa – szczególna, bo dziś dziękujemy Bogu za setną rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Dokładnie 100 lat temu – 11 listopada 1918 roku podpisano pokój kończący I wojnę światową i Polska po stu dwudziestu trzech latach niewoli odzyskała wolność. W katedrach i kościołach zabrzmiała pieśń: „Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały

  10 listopada 2018r. 691
 • Ogłoszenia duszpasterskie TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 listopada 2018

  Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.

  03 listopada 2018r. 715
 • Ogłoszenia duszpasterskie WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada 2018

  Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych wprowadza nas duchowo w bramy nieba. Świętujemy ze wszystkimi zastępami zbawionych w niebie. Nie tylko z wyniesionymi przez Kościół do chwały ołtarzy, ale z ogromną rzeszą naszych braci i sióstr, którzy przez godne życie zasłużyli sobie na udział w królestwie Bożym. Wsłuchując się w program życia zbawionych, oparty na Jezusowych błogosławieństwach, rozbudzajmy w nas samych pragnienie dołączenia do ich grona.

  31 października 2018r. 895
 • Ogłoszenia duszpasterskie ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 28 października 2018

  Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.

  27 października 2018r. 926
 • Ogłoszenia duszpasterskie DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 października 2018

  Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o dobro drugiego. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.

  18 października 2018r. 627
 • DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

  Grupy dla bierzmowanych i dorosłych.

  13 października 2018r. 581
 • Ogłoszenia duszpasterskie DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 października 2018

  Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. Wielbłąd nie zmieści się w uchu igielnym. Nie zaznają smaku życia wiecznego ci, którzy z niczego nie chcą zrezygnować i chcą posiąść królestwo Boże w taki sam sposób, w jaki posiada się kolejne rzeczy. Któż więc może się zbawić? U Boga wszystko jest możliwe. Jedynie w Nim warto złożyć nadzieję, jedynie On nie tylko spełnia obietnice, ale nadto daje wiele więcej.

  13 października 2018r. 637
 • Ogłoszenia duszpasterskie DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 października 2018

  Pan Jezus przypomina nam dzisiaj wartość nierozerwalnego małżeństwa jednej kobiety i jednego mężczyzny. Wymagania Pana Boga w tej dziedzinie są wielkie i chociaż wielu nie potrafi im sprostać, to jednak nie można ich negować. Z Bożą pomocą można przezwyciężyć wiele problemów i osiągnąć szczęście we dwoje.

  06 października 2018r. 655
 • Ogłoszenia duszpasterskie DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 września 2018

  Pan Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Każdy, kto grzeszy i innych nakłania do grzechu powinien się nawrócić.

  28 września 2018r. 666
 • Ogłoszenia duszpasterskie DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 września 2018

  Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę mądrość zstępującą z góry trzeba trwać na modlitwie i stać się jak dziecko, które bezgranicznie ufa Ojcu.

  22 września 2018r. 751
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 września 2018

  Zaprzeć się samego siebie nie jest łatwo. Chrystus mówi nam o drodze, jaką powinniśmy obrać, aby kroczyć za Nim. Wymaga ona wielu wyrzeczeń, aż do utraty życia. Obietnica życia wiecznego winna być dla nas motywacją do kroczenia za naszym Zbawicielem.

  15 września 2018r. 689
 • Ogłoszenia duszpasterskie DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 9 września 2018

  Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas.

  08 września 2018r. 677
 • Pielgrzymka na Jasną Górę, do Czernej, Ludzimierza i na Krzeptówki w Zakopanym.

  Organizujemy pielgrzymkę na nocne czuwanie na Jasną Górę w dniach 19-21 października br. Program pielgrzymki obejmuje nocne czuwanie pod przewodnictwem księży chrystusowców....

  05 września 2018r. 682
 • Ogłoszenia duszpasterskie DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 2 września 2018

  Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z wnętrza pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne formy religijności i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej świętymi, jeżeli nie będziemy jednocześnie zwracali uwagi na czystość naszych pragnień i intencji.

  01 września 2018r. 718
 • Ogłoszenia duszpasterskie - NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 26 sierpnia 2018

  Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania.

  25 sierpnia 2018r. 678