loading...

Aktualności

Zamknij wpis


 • Ogłoszenia PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lipca 2019

  Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

  13 lipca 2019r. 813
 • OGŁOSZENIA - CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lipca 2019

   Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem.

  06 lipca 2019r. 639
 • Ogłoszenia TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 czerwca 2019

  Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas.

  29 czerwca 2019r. 683
 • Ogłoszenia - DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 czerwca 2019

  Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni.

  22 czerwca 2019r. 711
 • Uroczystość Bożego Ciała 20 czerwca 2019 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  Kościół od samego początku głosi wiarę w prawdziwą, substancjalną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus, ustanawiając Najświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy, zostawił nam swoje Ciało i Krew jako pokarm na drogę do wieczności. W dzisiejszej uroczystości wyznajemy naszą wiarę w obecność Chrystusa ukrytego pod postaciami chleba i wina.

  19 czerwca 2019r. 1027
 • Ogłoszenia duszpasterskie NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 16 czerwca 2019

  Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.

  15 czerwca 2019r. 959
 • Ogłoszenia - ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO 9 czerwca 2019

  Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.

  08 czerwca 2019r. 603
 • Zmarł Ks. Józef Kamiński TChr

  ​Dnia 3 czerwca 2019 r. 

  w domu zakonnym
  w Puszczykowie

  odszedł do wieczności

  śp. ks. Józef Kamiński,

  chrystusowiec.

  04 czerwca 2019r. 605
 • Ogłoszenia duszpasterskie WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 2 czerwca 2019

  Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia  Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.

  01 czerwca 2019r. 695
 • Ogłoszenia SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 26 maja 2019

  W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. Przygotujmy się na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek.

  26 maja 2019r. 679
 • Ogłoszenia - PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 19 maja 2019 r.

  Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza.

  18 maja 2019r. 582
 • Ogłoszenia - CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 12 maja 2019

  Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

  09 maja 2019r. 776
 • OgłoszeniaTRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 5 maja 2019 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.

  04 maja 2019r. 635
 • Ogłoszenia duszpasterskie DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY 28 kwietnia 2019

  Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

  27 kwietnia 2019r. 822
 • Ogłoszenia DUSZPASTERSKIENIEDZIELA WIELKANOCNA 21 kwietnia 2019 ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

  20 kwietnia 2019r. 733
 • Spowiedź w Wielkim Tygodniu

  Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu:

  PONIEDZIAŁEK - WTOREK 6:30-7:00; 17:00 – 19:00

  ŚRODA 6:30 -8:00; 17:00-19:00 I PO DRODZE KRZYŻOWEJ

  CZWARTEK 7:00-9:00, 21:00-24:00

  PIĄTEK 6:00-9:00; 15:00-18:30; 21:00-24:00

  SOBOTA 6:00 – 9:00

   

  Spowiedź na wioskach:

  Poniedziałek: Marszewo – 19:30, Niewiadowo - 20:00

  Wtorek: Bodzęcin - 19:30; Glewice – 20:00

  13 kwietnia 2019r. 883
 • Ogłoszenia DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia 2019

  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.

  13 kwietnia 2019r. 1534
 • Ogłoszenia duszpasterskie - PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019

  Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

  06 kwietnia 2019r. 925
 • Pielgrzymka do Medjugorie i Chorwacji w 9 dni

  Zapraszamy na pielgrzymkę w dniach 14.-22.08.2019 r. Program i warunki uczestnictwa podajemy poniżej:

  06 kwietnia 2019r. 1442
 • Ogłoszenia Duszpasterskie - CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31 marca 2019

  Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.

  30 marca 2019r. 635
 • Ogłoszenia duszpasterskie TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019

  Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.

  23 marca 2019r. 816
 • Ogłoszenia duszpasterskie DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17 marca 2019

  Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

  16 marca 2019r. 727
 • Ogłoszenia duszpasterskie PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10 marca 2019

  W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

  09 marca 2019r. 759
 • Ogłoszenia duszpasterskie ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 3 marca 2019

  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy.

  02 marca 2019r. 1180
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 lutego 2019

  Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Przykazanie miłości nieprzyjaciół dosięga naszych uprzedzeń, doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Podejmijmy w nowym tygodniu próbę wypełnienia przykazania, do  którego nie tylko zaprasza, ale i uzdalnia nas Duch Święty.

  23 lutego 2019r. 653
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 lutego 2019

  Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o

      głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych  

      dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy

      dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.

  16 lutego 2019r. 589
 • Kurs przedślubny dla narzeczonych.

  9 marca 2019 r zaczynamy kurs przedślubny dla narzeczonych. Spotkania przez cztery soboty o godz. 19:00 w sali na plebanii przy ul. Jana Pawła II nr 25 w Goleniowie. Zapraszamy .

  09 lutego 2019r. 564
 • Ogłoszenia duszpasterskie PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 10 lutego 2019

  Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.

  09 lutego 2019r. 614
 • Ogłoszenia duszpasterskie CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 3 lutego 2019

  Ze smutkiem informujemy,  że 1 lutego w domu naszego zgromadzenie w Puszczykowie zmarł po długiej  chorobie ks. Zygmunt Stefański. Pogrzeb odbędzie się 5 lutego we wtorek o godz. 14:00.

  02 lutego 2019r. 932
 • Ogłoszenia duszpasterskie TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 27 stycznia 2019

  Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.

  26 stycznia 2019r. 595