loading...

Aktualności

Zamknij wpis


 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - OBJAWIENIE PAŃSKIE 6 stycznia 2020

  Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że Chrystus przyniósł zbawienie całemu światu. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie naszego chrześcijańskiego obowiązku, iż osobistym przykładem autentycznej wiary mamy pociągać innych do Pana Boga.

  05 stycznia 809
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 5 stycznia 2020

  Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia.

  04 stycznia 777
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2020

  W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

  01 stycznia 728
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 29 grudnia 2019

  Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i  mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

  28 grudnia 2019r. 813
 • Ogłoszenia duszpasterskie NARODZENIE PAŃSKIE 25 grudnia 2019

  Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z największą radością śpiewaliśmy „Chwała na wysokości Bogu…”. Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który stał się jednym z nas. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Syn Boży. Niech Boża radość i miłość wypełniają kolejne dni naszego świętowania i całą naszą, nieraz trudną, codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Przeżywajmy święta w gronie rodzinnym.

  26 grudnia 2019r. 918
 • Msze św. pasterskie.

  Msze św. "Pasterki":

  21:00 dla dzieci. Prosimy o przebranie się dzieci w aniołów, pasterzy, postaci z szopki.

  22:30 msza św. z  udziałem orkiestry "Wood and Brass Band" -młodziezowa orkiestra dęta.

  24:00 Pasterka w intencji wszystkich parafian i gości

   

  21 grudnia 2019r. 825
 • Spowiedź

  W naszym kościele okazja do przedświątecznej spowiedzi świętej w poniedziałek od 6:00 do 10:30 i od 16:00 do 20:00. W wigilię od 6:00 do 12:00.

  21 grudnia 2019r. 753
 • Ogłoszenia duszpasterskie CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 22 grudnia 2019

  W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. W najbliższy wtorek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia Dobrej Nowiny innym.

  21 grudnia 2019r. 726
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 15 grudnia 2019

  Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe.

  14 grudnia 2019r. 544
 • NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY 8 grudnia 2019

  1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

  12 grudnia 2019r. 454
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 1 grudnia 2019

  Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara – jest z istoty wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii.

  30 listopada 2019r. 1061
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 24 listopada 2019

  Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.

  24 listopada 2019r. 1018
 • Ogłoszenia duszpasterskie - TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 listopada 2019

  Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

  16 listopada 2019r. 857
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 10 września 2019

  Przeżywamy 32 Niedzielę Zwykłą. Przypominamy, że w tym miesiącu trwa wielka modlitwa za naszych bliskich zmarłych, oraz wszystkich, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny. Codziennie o godz. 17.30 modlimy się z odczytywaniem wypominek. W każdą niedzielę listopada zapraszamy na cmentarz na godz. 15.00, aby odmawiać różaniec za zmarłych.

  09 listopada 2019r. 864
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 3 listopada 2019

  Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

  02 listopada 2019r. 878
 • Ogłoszenia - ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 27 października 2019

  Chrystus, wstępując do nieba, obiecał swoim uczniom: „Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skocznie świata”. Szczególnym znakiem wypełnienia tych słów jest Boża obecność w naszej świątyni. Obchodząc dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła.

  28 października 2019r. 926
 • Czy w Uroczystość Wszystkich Świętych jest post?

  Uroczystość Wszystkich Świętych znosi piątkową wstrzemięźliwość od potraw mięsnych i jest okazją do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych.W tym roku uroczystość Wszystkich Świętych przypada w piątek. W związku z tym tego dnia (ze względu na uroczystość) katolików nie będzie obowiązywała wstrzemięźliwość od spożywania potraw mięsnych.

  24 października 2019r. 961
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 października 2019

  Przeżywamy 29 Niedzielę Zwykłą. Przypominamy, że w tym miesiącu trwa Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Módlmy się za misjonarzy a szczególnie o dobre i liczne powołania misyjne.

  23 października 2019r. 497
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 13 października 2019

   W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi Wstańcie, chodźmy”. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji.

  12 października 2019r. 507
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 października 2019

  Od dzisiaj do wtorku przeżywać będziemy jesienne rekolekcje pt. Jak odnaleźć Boga dziś. Rekolekcje będą przygotowaniem do misji ewangelizacyjnych, które będziemy przeżywać w Wielkim Poście. Rekolekcje prowadzi ks. Przemysław Sawa, założyciel i pasterz Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, wykładowca teologii na Uniwersytecie Śląskim oraz mianowany przez papieża Franciszka misjonarz miłosierdzia. W poniedziałek i wtorek msze  św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9:00 i 18:00.

  05 października 2019r. 829
 • Rekolekcje jesienne - Jak odnaleźć Boga dziś - 6-8 października

  Prosimy nacisnąć przycisk "play" aby odtworzyć film

  28 września 2019r. 476
 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 września 2019

  Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.

  28 września 2019r. 819
 • Ogłoszenia DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 września

  Przeżywamy XXV NIedzielę Zwykłą. Chrystus zachęca nas, abyśmy uporządkowali nasze życie. "Nie możecie służyć Bogu i mamonie". Troska o życie wieczne zakłada troskę o życie religijne na co dzień w życiu osobistym i w naszych rodzinach. Okazujmy miłosierdzie ludziom a wtedy możemy oczekiwać, że i Bóg nam je okaże.

  21 września 2019r. 692
 • Ogłoszenia DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 września 2019

  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

  15 września 2019r. 705
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 września 2019

  Nabożeństwa fatimskie odprawiane od maja w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie w piątek o godz. 19:00 i na msze św. na godz. 20;00, a po niej na procesję fatimską ze świecami. Przypominamy, w piątek 13 września nie będzie mszy św. o godz. 18:00.  

  07 września 2019r. 811
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 1 września 2019

   Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy. Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w poniedziałek 2 września o godz. 8:00.

  31 sierpnia 2019r. 812
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 25 sierpnia 2019

  Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach

  24 sierpnia 2019r. 760
 • Ogłoszenia - DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 sierpnia 2019

  Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

  18 sierpnia 2019r. 968
 • Ogłoszenia DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 sierpnia 2019

  Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej. Wykorzystajmy czas wakacyjnego odpoczynku także na budowanie głębokiej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.

  10 sierpnia 2019r. 762
 • Ogłoszenia OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 sierpnia 2019

  Rozpoczęliśmy miesiąc abstynencji. Jako uczniowie Chrystusa podejmujemy to wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz troski o polskie rodziny i młode pokolenia. Głęboko wierzymy, że nasze wyrzeczenie połączone z darem modlitwy przyczyni się do kształtowania trzeźwego społeczeństwa i będzie wsparciem dla upokarzanych przez problem alkoholowy.

  03 sierpnia 2019r. 723