loading...

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA I ZAWIERZENIE PARAFII

Zamknij wpis

W piątek, 19 marca, uczciliśmy św. Józefa na uroczystej, wieczornej Eucharystii, zawierzając naszą parafię i nasze rodziny opiece przemożnego Patrona Kościoła. Rozpoczęliśmy też peregrynację figury św. Józefa w naszych domach. Każda rodzina, która pragnie przyjąć św. Józefa i zawierzyć Mu swój dom oraz rodzin zgłasza się do zakrystii i zapisuje się na konkretny termin. W tygodniu na Mszy św. o godz. 18:00 (wtorek, czwartek, niedziela) zabieramy figurę na dwa dni.

AKT ZAWIERZENIA PARAFII ŚW. JÓZEFOWI

Z największą pokorą i czcią, ale i ze świętą ufnością stoimy dziś przed Tobą, święty Józefie, Patriarcho z Nazaretu, prosząc: weź naszą wspólnotę parafialną w swoją opiekę, zechciej zamieszkać w naszych domach i naucz nas żyć z Jezusem i Jego Matką. Stojąc przed Tobą w pokorze, przynosimy do Twoich stóp nasze życie 
a w nim radości i troski, zwycięstwa i porażki, nadzieje i obawy. 

Do kogo zwrócimy się o pomoc i ratunek, w trudnych momentach historii naszej Ojczyzny i świata, w których przyszło nam żyć? Tobie, święty Józefie, Ojciec Niebieski powierzył swojego Syna i Jego przeczystą Matkę, dlatego stałeś się Patronem Kościoła oraz opiekunem i wzorem każdej chrześcijańskiej rodziny. Tobie, Ojcze nazaretańskiego domu, zawierzamy naszą rodzinę parafialną, wspólnoty, które je tworzą, kapłanów, siostry zakonne, chorych, cierpiących 
i samotnych, wszystkich ojców, matki, dzieci, młodzież, nasze domy i wszystko, 
co posiadamy. 

Wobec wielu niebezpieczeństw, zagrażającym wspólnocie Kościoła Świętego, nam i naszym rodzinom, do Ciebie się uciekamy i Tobie się powierzamy w tym uroczystym akcie zawierzenia: święty Ojcze Józefie, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Postrachu duchów piekielnych, oddal od nas grożące nam niebezpieczeństwa, związane z pandemią i cywilizacją śmierci. Weź pod swoją opiekę naszą Parafię. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego i naszych rodzin, przyczyń się za nami. Amen.