loading...

S. MONIKA KLIMA MCHR NA KONGRESIE MŁODYCH KONSEKROWANYCH

Zamknij wpis

W dniach 21-25 września, s. Monika Klima MChR, posługująca w naszej wspólnocie jako katechetka, wzięła udział w IV Kongresie "MŁODZI KONSEKROWANI", który odbył się w licheńskim sanktuarium. Wzięło w nim udział kilkuset osób konsekrowanych z całej Polski.

Kim są młodzi konsekrowani? Pierwsze skojarzenie jest zazwyczaj takie samo: to młodzi zakonnicy i siostry zakonne. Jednak grupa młodych konsekrowanych jest szersza i należą do niej także osoby świeckie. W programie wydarzenia była codzienna Eucharystia i modlitwa, konferencje, spotkania dzielenia w mniejszych grupach i czas integracji oraz radości we wspólnocie. Tematem tegorocznego spotkania w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu Starym jest zaczerpnięte z Pisma Świętego hasło: „Powstań i świeć” (Iz 60, 1a).