loading...

20 NIEDZIELA ZWYKŁA - WNIEBOWZIĘCIE NMP Ogłoszenia + Intencje (15 sierpnia 2021)

Zamknij wpis

Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata.

2. Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, pierwocin zbóż na zakończenie każdej Mszy Świętej.
 

3. Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu. Program obchodów tego wydarzenia podano w gazetce parafialnej.

4. Różaniec z papieżem św. Janem Pawłem II o16 sierpnia w poniedziałek o godz. 20:30. Prosimy o wypisywanie na kartkach intencji do modlitwy.

5. Rozpoczynamy przygotowania do przyszłorocznego sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

Uczniów klas 8-mych prosimy o pobranie dostępnych w zakrystii i u katechetów deklaracji dla kandydatów. Deklaracje kandydaci złożą uroczyście 26 września na Mszy Świętej o godz. 18.00.

 

6. Młodzież z Goleniowa i okolic zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym, jednodniowym spotkaniu młodych GÓRA TABOR 2021, które odbędzie się 28 sierpnia w Klępinie k. Stargardu. Zapisy u ks. Mieczysława i ks. Rafała.

 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

8. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej.

 

9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:  +Dorota Ciężyk, + Zygmunt Kołakowski, + Maria Żyta.  Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

 

 

 

NIEDZIELA    Uroczystość Wniebowzięcia NMP    15 sierpnia  

07:00

Ks. Adam

Dziękczynna

Ks. Mieczysław

09:00

Ks. Proboszcz

W 1 roczn. śm. Pola Błąkała, + Mieczysław – 25 r. śm.

Ks. Adam

10:30

Ks. Proboszcz

W 40 r. ślubu Bożeny i Andrzeja w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

Ks. Mieczysław

12:00

Ks. Adam 

W int.   dzieci chrzcielnych

Ks. Mieczysław od 11:30

12:00

Ks. Mieczysław

W 1 roczn. śm. Danuta Kujawińska

 

18:00

Ks. Mieczysław

+ Lilianna Hajduk

Ks. Proboszcz

20:00

Ks. Proboszcz

+ Mariusz

Ks. Adam

Marszewo  9:00 ks. Mieczysław ,   Bodzęcin 10:30 ks. Adam,  Glewice 12:00 ks.Proboszcz

PONIEDZIAŁEK      16 sierpnia  św. Stefana Węgierskiego

06:30

Ks. Mieczysław

Dusze w czyśćcu cierpiące

Ks. Adam

07:00

Ks. Adam

+ Alina Janiszewska – gr. 17

Ks. Mieczysław

18:00

Ks. Proboszcz

Msza w int. Radia Maryja

Od 17:30

Ks. Adam  

 

Ks. Adam

+Irena Leśniewska – int. od uczestn .pogrzebu

 

 

BIURO PARAFIALNE (16:00 - 17:00) – ks. Proboszcz , Różaniec z JPII godz. 20:30 ks. Adam         

 

WTOREK      17 sierpnia  św. Jacka,  prezbitera  

06:30

Ks. Adam

+Bolesław Garbowski

Ks. Rafał

07:00

Ks. Rafał

+ Alina Janiszewska – gr. 18

Ks. Adam

18:00

Ks. Proboszcz

W podziękowaniu za 80 lat życia mamy Krystyny i z prośbą o dalsze łaski Boże

Ks. Adam

18:00

Ks. Rafał

+ Hanna Bartyzel – od rodziny i uczestników pogrzebu

 

Nabożeństwo do św. Józefa (17:45) – ks. Rafał

 

 

ŚRODA      18 sierpnia                                       

06:30

Ks. Proboszcz

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Pawła w 5 r. ślubu i całej rodziny

Ks. Rafał

07:00

Ks. Rafał

+ Alina Janiszewska – gr. 19

Ks. Proboszcz

12:00

Ks. Adam

+ Joanna, Józef Matyja

Ks. Rafał

18:00

Ks. Proboszcz

+ Jan Wojciechowski – 4 roczn. śm.

Ks. Adam

Ks. Rafał

+ Piotr Kuchciak i zm. z rodziny  

 

BIURO PARAFIALNE (16:00 - 17:00) - ks. Proboszcz    

 

CZWARTEK      19 sierpnia  św. Jana Eudesa, prezbitera

 

06:30

Ks. Rafał

+ Alina Janiszewska

Ks. Adam

07:00

Ks. Adam

+ Mariusz Kwiatkowski

Ks. Rafał

17:00

Ks. Michał Ogrodnik

Ślub: Koman/PAwicki  

 

18:00

Ks. Rafał

Msza św. urodzinowa o dary Ducha Św. dla Daniela Zaremba

Ks. Adam

 

18:00

Ks. Proboszcz

+ Mieczysław Banaś

 

 

PIĄTEK     20 sierpnia św. Bernarda, opata i doktora Kościoła               

06:30

Ks. Proboszcz

W int. emigrantów i ich rodzin

Ks. Adam

07:00

Ks. Adam

   + Alina Janiszewska – greg. 21

Ks. Proboszcz

16:00

Ks. Adam

Ślub: Woźniak/Paluch

 

18:00

Ks. Rafał

W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci

Ks. Adam

 

18:00

Ks. Proboszcz

O Boże błog. dla Julii i Czesława w 38 r. ślubu

 

 

SOBOTA      21 sierpnia  św. Piusa X, papieża                

09:00

Ks. Proboszcz

+ Irena Leśniewska – int. od Anety z Brzeszcz

Ks. Rafał

 

9:00

Ks. Adam

+ Ireneusz Kwiatkowski

 

16:00

Ks. Rafał  

 Ślub Czuba/Wesołowski

 

17:00

Ks. Proboszcz

Ślub Adamski/Kulczyńska

 

18:00

Ks. Rafał

+ Bożena Niczaj – int. rodziny i uczestn. Pog.

Ks. Proboszcz

 

NIEWIADOWO (16:30) - ks. Adam                              BIURO PARAFIALNE (11:00 - 12:00) - ks. Proboszcz

NIEDZIELA    21 niedziela zwykła – 22 sierpnia  

07:00

Ks. Adam

O Boże błog. dla córki Wiktorii Bień i powrót do zdrowia – int. od rodziców i babci

Ks. Rafał

09:00

Ks. Rafał

+ Janina, Kazimierz, Zdzisław Sawiccy, Irena, Feliks Kamińscy, Krystyna Mantyk

Ks. Adam

10:30

Ks. Proboszcz

+ Maria Utnicka w 24 roczn. śm i jej rodziców Anna i Bolesław

Od 10:00 ks. Rafał

10:30

Ks. Adam

+ Michał Adamski – od rodziny i przyjaciół

 

12:00

Ks. Proboszcz

Chrzest

+ Nina, Józef, Marek, Henryk Cieślakowie, + Stanisław Gmachowski

Ks. Adam

18:00

Ks. Adam

+ Dariusz, Bartłomiej, Ryszard Starczewskich, Stanisława (Ona) i Marianna

Ks. Rafał

20:00

Ks. Rafał

Dziękczynna za 15 lat małż. Sylwii i Krzysztofa i z prośbą o dalsze błog. dla rodziny

Ks. Proboszcz

Marszewo  9:00 ks. Peroboszcz    Bodzęcin 10:30 ks. Adam,  Glewice 12:00 ks. Rafał