loading...

Deklaracja dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych rok 2022 r.

Zamknij wpis

Poniżej podajemy  formularz do pobrania deklaracji rodziców dzieci pierwszokomunijnych:

Zgłoszenie Dziecka do przygotowania

do I Komunii Świętej

 

 

 

Imiona i nazwisko:

 

.......................................................................................................................................................................................

Data urodzenia: ..........................................................................................

Miejsce urodzenia: ....................................................................................

Adres zamieszkania:

 

......................................................................................................................................................................................

 

Data i miejsce chrztu świętego……………………………….…………………………………………………

 

Parafia zamieszkania (miejscowość/wezwanie):

 

.........................................................................................................................................................................................

Szkoła (miejscowość, nazwa):

 

................................................................................................................................

 

Klasa: .......... Imię i nazwisko katechety szkolnego:

 

........................................................................................

 

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów:

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna (nr+kto)

 

.........................................................................................................................................................................................

 

 

 

Jeżeli dziecko przyjęło chrzest święty w innej parafii niż parafia św. Katarzyny Dz. M. w Goleniowie zobowiązuje się dostarczyć wyciąg Aktu chrztu z parafii, w której dziecko było ochrzczone.

 

Deklaracja Rodziców

Dziecka Pierwszokomunijnego

 

 

Zgłaszam naszego syna/córkę

 

……………………………………………………………………………..

 

Do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

w parafii św. Katarzyny w Goleniowie

w roku szkolnym 2021/2022

 

Zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

  • W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy świętej
  • Pomagać dziecku w nauce i utrwaleniu wyznaczonych modlitw
  • Systematycznie brać udział w spotkaniach organizacyjnych
  • Towarzyszyć dziecku w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj), Mszach świętych inicjacyjnych
  • Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem
  • Współpracować z parafią w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej

 

 

 

………………………..                                       ………………………………………………

                  Data                                                                                                                                                       Podpis rodziców/opiekunów